Skole og fritidsparker

Anleggskonseptet Ekte leik og spontanidrett sikter mot å utvikle skolenes uterom til Læringslandskap, – en rekke forskjellige bevegelsesmiljø begrunnet i kunnskap om barns helhetlige utvikling gjennom spontan aktivitet, her bevegelsesleik og spontanidrett. Til tross for dokumentert stor utviklings-/læringseffekt sosialt og motorisk, ligger helt uforståelig, mange skolegårder med store uutnyttede ressurser. Som bevegelseseldorado er læringslandskap det nye kroppsøvingens uterom, et klart alternativ  både til den tradisjonelle redskapsleikeplassen (sitteleikeplasser) og anlegg bygget på tradisjonell idrettstenkning. Som arena for skolens største fag, – friminuttene, viser anleggene vei Mot en ny fremtid for kroppsøvingsfaget. (lenke til artikkel).

Skudeneshavn skole. Grafikk: Adresseaavisen.Tildelt Rolf Hofmos pris for beste idrettsanlegg 2000

Skudeneshavn skole. Grafikk: Adresseaavisen.
Tildelt Rolf Hofmos pris for beste idrettsanlegg 2000

Skole og fritidsparker gir et stort mangfold av bevegelsesutfordringer, utfordringer som stimulerer til samhandling og mestring. Anleggskonseptet er resultatet av et utviklingsarbeid Asbjørn Flemmen har drevet ved Høgskulen i Volda. Leikforum as har følgelig omfattende erfaring og kompetanse fra planleggingsarbeid av skolegårder og barnehager.

Hovedvirksomheten i dag er utvikling av helhetsplaner for skolenes uterom der også salg av industriproduktene til Turnbasseng, Tarzanjungler og Apejungler inngår. Til nå er det utviklet mer enn 100 planer.   Et viktig gjennomslag for ideen og anleggskonseptet, ble markert ved at ett av prosjektene Skudenes skole og fritidspark, fikk Rolf Hofmos pris for beste idrettsanlegg år 2000. Flere tusen anleggsinteresserte har besøkt anlegget. I tillegg er skolen sin presentasjon på You Tube godt besøkt. Anleggskonseptet er også beskrevet i heftet Ekte leik og spontanidrett. Perspektiv på skoens uterom utgitt av Landslaget Fysisk Fostring i Skolen (LFF).

Bevegelseseldorado

De viktigste leverandører til anleggskonseptet er Vik Ørsta AS, Møremot AS, Mesterplast AS, Partnerplast AS og Bjørdal Industrier.

Det er noen rektorer, men oftest foreldre gjennom FAU som tar initiativ til å gjøre noe med skoleidrettsplassen. Det starter ofte med å etablere en Ute-gruppe. Ute-gruppas første oppgave er å skaffe oversikt over aktuelle prosjekt, og ut fra det fordele ansvar ved å etablere grupper. Alle som har deltatt i dugnader ønsker at de skal være effektive, og at vi etter endt dugnadsinnsats ser konkrete resultat. Hyggelige og effektive dugnader avhenger i dominerende grad av dugnadslederen. Pauser der prat og oppmuntring går rundt bord med kaffe og vafler er fellesskapsopplevelser og del av bildet. Videre er det å delta i noe helt nytt, – en ny type anlegg bygget på fagkunnskap i idrett og kroppsøving i seg selv inspirasjon til å delta. Og framfor alt: Den mestringsglede utfordringer i spontanidrettsanlegg gir, – anlegg der lovmessighetene i en ekte leiken gir håp om at elevene får en livslang bevegelsesglede.

Sentrale elementer i en standard skole- og fritidspark

Heltne grendaskule, Volda.

Jungelleik i forskjellige vanskelighetsgrader. Jungelleik er en samhandlingsarena hvor utøverne ved siden av balanseutfordringer, i særlig grad møter utfordringer som stiller krav til reaksjonsevnen med utgangspunkt i henge, slenge og klatrebevegelser.

Heltne grendskule, Volda. Jungelleikeplassen

Tarzanjungel – et henge, slenge, klatre, balansemiljø der utøverne, ved siden av balanseutfordringer, møter utfordringer som stiller krav til reaksjonsevne. En standard Tarzanjungel består av 6stk. 8 – 9m lange stålmaster/kunstige trær. Mellom mastene legges 4 stk. 12m ståldragere til oppheng av 28 slengstiger. Tarzanjungelen leveres også i halv størrelse.

Kvam fritidspark, Molde. Romsdals Budstikke. Foto: Per Tormod Nilsen.  Kvam fritidspark, Molde, 2013. Foto: Romsdals Budstikke. Foto: Kjell Langmyren

Tarzanjungel. Kvam fritidspark. 2013.  Foto: Romsdals Budstikke.

Friminutts faget gir bedre motorikk og helse enn voksenorganisert trening.

Røynebergjungelen gjenåpnet 6. okt. 2017. God utnyttelse av skolens største fag, friminuttene. Foto: Morten Lende

Kampen om skolegården. Leikeredskap eller spontan bevegelsesleik.

Untitled-4

Tatzanjungel, Trones skole, Sandnes. Foto: Øyvin Vestre

MiniTarzan – en variant av Tarzanjungelen med 6m master og tau med knuter i stedet for stiger.

Untitled-5

MiniTarzan Skudeneshavn skole. Foto: Jakob Bedringaas.

Varhaug skole, den skolen i landet som i sitt uterom i kroppsøving, har størst mangfold av og variasjon i utfordringer for utvikling av motoriske ferdigheter.

Varhaug skole: Ballbaner - Driblefelt - Ballvegg - Buldrevegg - MiniTarzan -Tarzanjungel - Turnbasseng. Foto: Jan Harald Forsmo.

Varhaug skole: Ballbaner – Driblefelt – Ballvegg – Buldrevegg – MiniTarzan -Tarzanjungel – Turnbasseng. Foto: Jan Harald Forsmo.

Kvam fritidspark. Tarzanjungel, Jean og Tarzan. Foto: Romsdals Budstikke

 

Øreåsen skole. Svev. Foto: Øyvin Vestre

Apejungel –

En standard apejungel består av 8stk.  6m stålmaster. Mellom mastene er det ståldragere til oppheng av slengstiger. Det spesielle ellers er at det mellom mastene er festet dekksirkler. Miljøene berikes med dekkbalanser, traverser, dekkbroer, trebroer, ramper og entrestenger. Dekksirkler og stolper for oppheng av disse, er å betrakte som moduler. Det gir muligheter for tilpasninger.

Untitled-8

Apejungel. Nordbyen skole, Molde.

Untitled-9

Apejungel. Skranevatnet skole, Bergen

 

????????????????????????????????????

Jærtun Lutherske Friskule. Bryne.

    Jærtun 3   Jærtun 5  Jærtun 6

Jærtun Lutherske Friskule, Bryne

 

 

Eidsvåg Velkommen  Eidsvåg skole 2  Eidsvåg skole 3

Eidsvåg skole, Romsdal

Eide skole 3  Eide skole 5

Eide skole, Nordmøre

Turnbasseng

Turnbasseng er grupper av turnapparater plassert i et barkbasseng eller med gummiasfalt som «fallunderlag». Et standard turnbasseng består av 4 skranker med like holmer, 6 skranker med ulike holmer, 6 svingstenger og 12 sett med ringer og trapes. De tradisjonelle holmer og stenger av galvaniserte rør er i dag erstattet med materialer som gir svikt. Apparatene har reguleringsmuligheter for tilpasning til forskjellige kroppsstørrelser, og er plassert slik at flest mulig barn kan se hverandre.(Jfr. speiling). Et felt med gummiasfalt er en etterlengta og god løsning på et allaktivtetsfelt. Kunststoffdekket gummiasfalt er lette på tilpasse terrenget. Noe av det feltet bør ha forskjellige helninger. Vanlige liggeunderlag er også hensiktsmessige å turne på.

Untitled-5

Turnbasseng. Skudeneshavn skole. Foto: Jakob Bedringaas.

Untitled-10

«I utfordringens stadig nye krav til mestring ligger en naturlig innebygget dynamikk for menneskelig vekst.»

Untitled-11

”Fysisk aktivitet stimulerer hjernen og gjør elevene mer mottakelige for læring.” Britt-Loise Theglander, lege og hjerneforsker.

 

 

Untitled-13Ser du meg??                 Ekte leik, en sosial-motorisk atferd.

 Primær læring, læring gjennom etterligning/speiling. 

Skudeneshavn skole, – – – Gravitasjonstrygghet – – – Alle bilder. Foto: Jakob Bedringaas

 

Finalebanen, Trondheim.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Trapes. Gutt. Skud

 

Nordbyen skole.Video Jente i turn: bevegelsesleik_Tittel_ 4

 Nordbyen Turn    Nordbyen Turn Overs                                             Nordbyen skole

Steinerskolen Nesttun Steinerskole på Skjold, Bergen

Gjømme og leite er et område tilrettelagt med mange gjemmesteder kombinert med bevegelsesmessige utfordringer.

Ikke alle har naturområder som på bildet. Bygg jord/grushauger/voller, ta inn store steiner, støp steinheller ned i bakken, bygg skjul av tre.

Ballspill

Tegning. Geir Dale, Skudeneshavn

Ballfelta må tilrettelegges slik at mange grupper kan spille samtidig. Det kan skje ved at større flater deles opp i småbaner ved hjelp av vant eller lignende. Mange småbaner stimulerer til endring på lag og skifting av lag. Ballfelta bør ha et rikt utvalg av små mål, men slik at to og to er like.

Fotball-, landhockeyfelt

Skudeneshavn skole. Bandy på småbaner. Foto: Jakob Bedringsaas.

Handballfelt.

Et større felt som i skoletiden deles inn i flere mindre baner.

Slide13-Edit

Stort ballfelt delt opp i mange små. Stor aktivitet. Skudeneshavn skole

En enkel måte å engasjere alle elever på og gi stor aktivitet er å dele opp ballbaner i flere småbaner. Størrelsen bør variere og være tilpasset flere typer aktiviteter.

Brett og rulleskøyter.

skate

Brett og rulleskøyter kan tilrettelegges på et større asfaltområde med varierte utfordringer. Anleggene trenger ikke være permanente, men i stede legges tilrette med en del flyttbare elementer da det periodisk kan være mulig å ta i bruk parkeringsområder og stikkveger.

Racketballfelt. Et større felt delt inn i små felt som egner seg til softballspill, tennis, badminton, indiaka med mer.

Sandvolleyballfelt. Feltet bør være så stort at mange grupper kan spille på samme tid. Det er hensiktsmessig at det ligger i tverrenden av for eksempel fotballfeltet. Dermed kan feltet brukes til friidrett, både lengdehopp, høgdehopp og stavhopp. Sandfeltet er også velegnet til turnaktiviteter og fotballtennis, og knyttes til kombinasjonen buldrevegg – ballvegg.

volleyball

Friidrettsfelt. Ved siden av lengde- og høgdehopp, legges det til rette for 60m, og kastferdigheter, kule og spyd.

Bordtennisfelt. Et område med plass til flere bordtennisbord slik at de utgjør et miljø. Borda bør ha forskjellig høgde, størrelse og form, – rektangulære og runde. Flere bord bør imidlertid ha standardstørrelse.

bordtennis

Bordtennismiljø ved Skudeneshavn skole. Foto: Jakob P. Bedringaas.

Ballvegger. Ballvegger for fotball, handball, basketball og racketspill gir muligheter for at mange kan være i aktivtet på samme tid innenfor et begrenset areal. Ballveggene kan være sjølstendige elementer, men helst bør de plasseres i tilknytning til baner for gjeldende ballspill. Ballveggene bør være store og være utformet slik at de er spennende og i stigende grad stiller krav til mestring. Basketballveggene for eksempel, må ha mange korger, og de bør være plasserte i forskjellige høgder.

Untitled-125

Vegg med to sider. Skudeneshavn skole, Karmøy. Foto: Jakob P. Bedringaas

Buldrevegg,klatrevegg som ikke krever spesiell sikring. Den bør være lang og være utformet så variert som mulig, og med store tak, gjerne med treklosser, trelekter, små dekk, rekkverkselement osv. Veggen bør forsynes med hindringer, og med krav til dyktighet jo høyere opp i veggen en klatrer.

 

klatre

Den Internasjonale barnehagen, Bergen. Foto: Helge Jensen. Buldrevegg. Tangen skole, Årdal

Untitled-14

Svingtennis og smashball. Dette er ”ufarlige” innretninger som kan skape stor aktivitet på et begrenset område. Det er viktig at det blir et miljø for svingtennis og et miljø for smashball.

Slåball. Slåball kombineres med et større ballfelt.

Untitled-15

Dans. Arena for det rytmiske og rituelle gjennom dans, tromming og sang

Amfi:     Lyd. Tromming. Dans. Skudeneshavn skole. Foto: Jakob Bedringaas.

Musikkpaviljong-1-723x1024

 

Paviljong. Paviljongene må være plassert på steder som gir god

oversikt. De bør primært være der for omsorgspersoner,

men også som sted for samtalested og rasting.

Paradishopp, tau- og strikkhopp.Hestesko og skåthellekast. Dette er lite plasskrevende arenaer for tradisjonsleiker som kan være et tilbud for de godt voksne som startarena.

Sjakk

Sandnes Tarzan Sjakk

Sjakk. Tarzan. Buldrevegg. Sandnes skule, Masfjordnes

Redskapsbod /Utstyrsstasjon.

For at skole og fritidsparken skal få den funksjonsverdien en ønsker, er lett tilgang på materiell og utstyr viktig. Det bør kanskje være to utstyrsstasjoner som er sentralt plassert i forhold til aktivitet. Behovet gjelder lagerplass for traller med varierte typer baller, køller, rackerter, nett for forskjellige arenaer, flyttbare mål , bandy og hockeykøller, rulleskøyter, en-hjulssykler, stumpeski strikk og utstyr til sjonglering, strikk og hoppetau mm. Rikelig med hoppetau og strikk bør til enhver tid heng nær inngangsdørene. Det er også behov for lagring av reservetau og annet utstyr til bruk i Junglene og ustyr til banemerking.

Untitled-17

Garasje ved Øreåsen skole, Rygge. Rikt utstyrt. Elevene sjøl står for utlån og kvittering ved innlevering. Initiativ, gjennomføring og foto: Lærer og entusiast Morten Svenkerud.

Elevene læres opp til selv å ta ansvar for utstyret.

Banedekke. På grunn av stor slitasje på baner, og krav om høg funksjonsverdi, bør det være mulig å godkjenne kunststoffdekke. Enkelte felt hvor hopp er framtredende som paradis, tau- og strikkhopp, bør kunne forsynes med underlag som gir en viss fjæring. Det kan skåne knærne, og kanskje hindre utløsning av ”Slatters lidelse”.

Skileikanlegg. Standard med 4 vanskelighetsgrader på flate og i bakke.

Til toppen av siden