Skileik

Skileik – spenningsfylt skiglede.

”Flere skiløpere, bedre skiløpere” er en god målsetting. Forutsetningen for å nå målet er at vi greier å skape varig interesse for skiløping. Måten barna møter skiløpingen på, er da avgjørende. Stikkordet er skiglede. Skigleden finner barna i Norge gjennom SKILEIK. Et anlegg for SKILEIK er utformet som et bevegelseseldorado for allsidig utfordrende og spennende samleik på ski.  Grunnprinsippet i tilretteleggingen er at barn og unge hele tiden skal kunne møte utfordringer etter de forutsetninger de til enhver tid har. I et SKILEIKANLEGG skal det derfor alltid være noe å strekke seg etter, noe utøverne enda ikke mestrer eller tør.” Hovedmålgruppe for Skileik er barn i grunnskolealderen, 6-16 år.

Skileikanlegg1

Anleggsheftet SKILEIKANLEGG utgitt av Norges Skiforbund, beskriver hvordan anlegg for SKILEIK skal bygges opp. Dette er tilgjengelig på idrettsbutikken.no. Beskrivelse av Skileikanlegg finnes også på Skiforbundets anleggssider.

Skileik består av en anleggsdel og en redskaps/utstyrsdel.

Utstyr

• flyttbare hopp
• flyttbare orgeltramper
• markører i form av staur, portaler, sopper, kjegler

Holmenkollen Skileik. In-Co-Nor kongress Oslo 1987.

skihopp

Pilotprosjekt på Beitostølen

Løyper

Å gå på ski bare for aktivitetens skyld, eller å gå på ski bare for å komme til et bestemt sted, kan være kjedelig for barn. Gjentatte bevegelser i samme rytme kan bli monotone og lite spennende. Vi kjenner situasjonen hvor barna er både sultne og trøtte mens vi går, men når nistepakka blir tatt fram er de i full aktivitet. Å på ski er imidlertid grunnlaget for den totale skiferdigheten. Det stilles derfor krav til oss til å gjøre denne delen av skiløpingen spennende og utfordrende. Et viktig prinsipp er å skape situasjoner som er så engasjerende at oppmerksomheten blir trukket bort fra selve skigåingen og over på oppgaven eller utfordringen.

Skiskytteren

Skiskytteren består av fire løyper med lengdene 400, 600, 800, og 1000 meter og er merket med grønt, blått, rødt og svart. Alle løypene har felles start og innkomst. Til hver løype er det satt opp to standplasser, en for presisjonskast og en for lengdekast. Grønn løype har livlinekast, blå løype har spydkast, rød løype har kast med hhv liten og stor ball og svart løype har kast med bandyball mot klangblinker. På hver standplass er det tre kast. Bom medfører strafferunde.

Untitled-2

Tegninger: Sturla Kaasa

ski

Blå standplass. Spydkast. Blink . Livlinekast.

ski2

Strafferunde. Skileik i Østersund, Sverige. / Minne- Klippe- Puslespor

STARTKORT

Plakater i løypa som viser for eksempel dyr. Disse skal barna huske når de kommer i mål. Noen av de samme dyrene finnes på en plakat inne ved mål. Hvilke dyr ble igjen ute i skogen.

Untitled-4

Startkort

Start og Mål: Minne – Pusle – Klippe – spor

Minnespor

Puslespor

”Postkasser” ute i løypa hvor barna tar med seg biter av et klebemerke som etter målpassering eller når de kommer heim settes sammen på startkortet til ett bilde.

skispor

Full fart i løypa

Klippespor

Orienteringsskjermer og tenger ute i løypa. Barna klipper i startkortet sitt som bevis på at de har vært på alle postene i  rundløypa.

• utstyr til ”Minne – pusle – klippespor”
• utstyr og materiell til skiorientering
• stikker for løypemarkering
• opplysningsskilt

• bredbeltet scooter, med tilleggsutstyr som tråkketrommel og raspebrett

Bakkeskiløping

 

volda

Forsøks og demonstrasjonsområde. Høgskulen i Volda

Portal – Klokkelåm 

Portalene settes etter hverandre rett nedover. Høyden på portalene kan variere. Avstand mellom portalene er ca. 4 skilengder. Bjellene plassere ca. en og en halv skilengde nedenfor hver portal. Løperen skal under portalen, strekke seg etter klokka slik at den ringer for så å bøye seg ned under neste portal.

Hopplåm

Flere hopp plasseres etter hverandre i serie. Det bør være minimum 8 meter (4 voksenski-lengder) avstand mellom hoppene. Dersom det er bratt økes avstanden. For rytmen sin del bør det være minimum fire hopp i slike serier. Vi kan ha seriehopp med og uten portaler. Portalen settes i så fall i overgangen fra tilløp til hopp for hver av hoppene.

 

Orgeltramp-red.-1-723x1024

Orgeltramp

Orgeltramp er to spor med kuler og staup lagt ved siden av hverandre slik at det ene sporet har kul hvor det andre har staup. Avstanden fra kul til kul bør være 4-5 meter. Høyden mellom staup og kul er ca. 0,4 meter. Kuler og staup kan brukes både i hellende terreng og på flata.

 

SKILEIKANLEGG. Anlegg for utvikling av spesialister i allsidighet.

Til toppen av siden