Åpningstale

Ekspedisjonssjef i Kulturdepartementet Hans B. Skaset,

Ordfører, alle andre fremmøtte; hjertelig til lykke med dagen. Det er jo med stor glede og betydelig ære at jeg tar del i denne åpningen. At anlegget er fantastisk og unikt er markert av de to forgående. For meg å ha anledning til være til stede, å se det, og å delta ved åpningen er stort.

Vi har siden 1993 hatt nærmiljøanlegg som prioritet nummer én etter St. meldingen fra -92. Til anlegg av denne art går det 50 % spillemidler fra den statlige ordningen. Problemet vårt har vært at det er ikke typiske anlegg i interessefeltet for den organiserte idretten, og det er relativt få kommuner som har drevet fram interesse for anlegg av denne typen. Det er en viss vekst, men fremdeles står vi i stampe for å få opp interesse bakenfor for utviklingen av denne anleggstypen. Det har noe med den sterke strukturelle utvikling og differensiering som har skjedd innenfor idrettsbildet, og som på mange måter tvinger overende lekeområdene som er selve fundamentet for inngangen til et idrettsliv. Jeg skal ikke utvikle dette synspunktet videre, men markere sterkt viktigheten av at dette anlegget blir kjent og at de som har båret det frem, hvorav mange er kjente og kjære, at de blir kjent og får spredd sine ideer videre, at man får inspirert kommuner og skoler. Det siste er jo et arnested for en start i livet, som også innebærer at kroppen skal være med, at en får et tilsig av interesse for utvikling av anlegg av denne typen. Jeg ønsker da hjertelig til lykke. Jeg har bare en beklagelse at alderen gjør det umulig å ønske seg tilbake til en re-start, for det er det man skulle hatt, men man må bare erkjenne at livet har vært rikt lell, og glede seg over som rektor så riktig sa at barn her i dette nærmiljøet på denne tette og fine måten har blitt ivaretatt av alle instanser som har forstått viktigheten av å samle seg om samfunnsmessige oppgaver lokalt. Det gleder og fryder en gammel idrettssjel, og fremtiden sånn sett for dette stedet og sikkert for hele kommunen ser lys ut. Jeg gleder meg. Jeg har fått æren av å skjære over båndene her og så får vi se hva som skjer, og så får vi se hvem som blir først til topps. Det var jo en gammel øvelse, – jeg vil ikke bli utfordret i dag. Hjertelig til lykke, bruk anlegget, slit det ut og skap det på nytt hele tiden. Hjertelig til lykke.